This site is created using Wikimapia data. Wikimapia is an open-content collaborative map project contributed by volunteers around the world. It contains information about 31339648 places and counting. Learn more about Wikimapia and cityguides.

ОХРИД

Охрид је град у Републици Македонији, на североисточној обали Охридског Језера и средиште Охридске архиепископије. Охридска општина се састоји од града Охрида и још 28 села који заједно имају око 55.000 становника. Лежи у дну Охридског Поља, на осамљеној вапненачкој хриди (792 m), која ртасто залази и високо се диже изнад Охридског Језера (695 m). По таквом положају на хриди („во хрид“, „о хрид“) дошло је словенско име Охрид.

ОХРИД on the map.

Recent city photos:

more photos...