Тази страница е създадена от базата данни на Wikimapia. Wikimapia е карта с отворено съдържание, съвместен проект на доброволци от целия свят. Тя съдържа информация за 31361074 места. Научете повече за Уикимапия и този гид.

Крепостна стена in Охрид city

Browse all Охрид city places with category "Крепостна стена". All of them were added by volunteers and locals around the world.