За градските водичи на Викимапија

Ова мрежно место е создадено со податоци од Викимапија. Викимапија е отворен картографски проект на кого соработуваат доброволци од целиот свет. Содржи информации за повеќе од 31361063 места. И вие можете да учествувате во уредување на карти. Во водичот се прикажува секое место или улица во градот додадено на картата. Овие информации се подновуваат на секои 10 минути.

Како можам да ги следам промените во градот?

За ова ќе треба да користите користи списоци на набљудувања за сите уредувања на објекти во градот.

Како да додадам ново место?

За да додадете место, едноставно одете на карта, најдете го местото (ако не е веќе означено), и стиснете на копчето „Додај место“ во левиот горен агол на страницата. Не заборавајте да ја внесете адресата на местото и да ставите некои корисни категории: вака корисниците многу полесно ќе го најдат новото место во градскиот водич. Исто така проверете на кој јазик го пишувате местото, во случај да е различен од вашиот избран јазик за посредникот.

Како да додадам нова улица?

Покрај места, можете да исцртувате патишта (како и реки и пруги) и да им ставате имиња. Патиштата и другите линеарни елементи се уредуваат во поднасловот „Транспорт“ во менито „Уредување“.