Ова мрежно место е создадено со податоци од Викимапија. Викимапија е отворен картографски проект на кого соработуваат доброволци од целиот свет. Содржи информации за повеќе од 31361068 места. Дознајте повеќе за градските водичи на Викимапија..

City gate (en) во градот Охрид

Прелистајте ги сите места во градот Охрид со категоријата „City gate (en)“. Сите нив ги ставија доброволци и мештани ширум светот.